Profile Jabatan Pengajian Bahasa

Pengenalan

Pusat Pengajian Bahasa (PPB) ditubuhkan pada tahun 2016 berikutan penubuhan Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan (FUPL). Sebelum FUPL dinaiktaraf daripada Pusat Penataran Ilmu (PPI) menjadi sebuah fakulti, PPB ini dikenali sebagai Unit Bahasa.PPB berperanan menawarkan kursus-kursus teras universiti yang merangkumi Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan Bahasa Arab, Mandarin, Jepun, Thai, dan Vietnam sebagai bahasa ketiga. Kursus wajib ini adalah bagi semua pelajar program Ijazah Sarjana Muda, program Diploma dan program Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA. Matlamat pusat pengajian ini adalah untuk memastikan pelajar yang bergraduat dari UniSZA dibekalkan dengan kemahiran bahasa kedua dan ketiga. Seterusnya akan melahirkan pelajar yang berketerampilan moral tinggi, berwibawa, berintegriti dan kejagatan sesuai dengan slogan UniSZA iaitu ‘Ilmu dan Akhlak’.

Kursus Yang Ditawarkan

Diploma

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PBD 10102

English 1

PBD 10202 English 2
PBD 10302 Bahasa Arab Kebangsaan
PBD 10402 Bahasa Arab Agama
PBD 10502 Bahasa Mandarin
PBD 10602 Bahasa Jepun
PBD 10702 Bahasa Thai
PBD 10802 Bahasa Vietnam

Ijazah Sarjana Muda

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PBI 10102

English For Communication 1

PBI 10202 English For Communication 2
PBI 10302 Bahasa Arab Kebangsaan
PBI 10402 Bahasa Arab Agama
PBI 10502 Bahasa Mandarin
PBI 10602 Bahasa Jepun
PBI 10702 Bahasa Thai
PBI 10802 Bahasa Vietnam
MPU 31042 Bahasa Melayu Asas I
MPU 31052 Bahasa Melayu Asas II

Program Asasi Sains dan Perubatan

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

MPU 12013

Foundation English I

MPU 12023 Foundation English II