Courses For Degree Program

* Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia serta kursus Hubungan Etnik digantikan dengan kursus Falsafah dan Isu Semasa serta kursus Penghayatan Etika dan Peradaban mulai Kohort 2019/2020

Degree courses

Degree courses 1