LATAR BELAKANG

 PENGENALAN
 

Pusat Pengajian Teras (PPT) sebelum ini dikenali dengan Pusat Penataran Ilmu (PPI) yang telah ditubuhkan pada 1 Mac 2007. Penubuhan FUPL berasaskan dua matlamat. Pertama, untuk menguruskan penawaran kursus-kursus universiti dengan lebih teratur dan sistematik bagi melahirkan insan yang seimbang dan berfaedah serta kompetitif, berpengetahuan global dan berketerampilan. Kedua, merancang dan menawarkan program pengajian di peringkat prasiswazah dan pascasiswazah.

Untuk menampung peranan demikian, FUPL telah mewujudkan empat (4) Pusat Pengajian iaitu Pusat Pengajian Ilmu Wahyu dan Pemikiran Islam, Pusat Pengajian Bahasa, Pusat Pengajian Malaysia, Kemasyarakatan dan Keusahawanan serta Pusat Pendidikan Lanjutan. Langkah ini selaras dengan arahan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) yang menekankan aspek-aspek kemahiran insaniah pelajar, keusahawanan, komunikasi dalam pelbagai bahasa.